Kontakt

Rozwiązania zadań należy przesłać listem poleconym na następujący adres:

  Wielkopolska Liga Matematyczna Juniorów
  dr Edyta Juskowiak
  Collegium Mathematicum
  ul.Umultowska 87
  61-614 Poznań

W razie pytań można skontaktować się z nami poprzez adres mailowy:

  wlmj@wmi.amu.edu.pl